Leder tilmelding

Her kan du tilmelde dig som leder / ungleder / køkkenhjælper.

Da lejrchefen har det overordnede ansvar for lejren og dens afvikling, er en tilmelding først i orden når man har afstemt forventningerne til lejren sammen med den pågældende lejrchef.

Hvis Kjelsø lejren ikke har indhentet børneattest indenfor de seneste år, vil du modtage en mail med informationer herom. Da vi skal have det på alle ledere over 15 år.

Required *

 Juniorlejr (29. juni - 3. juli) - Lejrchefer: Karen og Anders Jensen
 Børnelejr (3. - 6. juli) - Lejrchef: Hanne Bødtker
 Kjelsø Mix (6. - 9. juli) - Lejrchefer: Lisbeth Jedig, Maibritt Markvart og Karl Johan Søgaard
 Kjelsø Kids (10. - 12. juli) - Lejrchef: Maria Swartz Pfrogner


Ovenfor noteres fødselsdatoen som (dd/mm/åååå) f. eks.: "24/12/2001"

 Tilladelse gives
 Tilladelse ikke givet

Ovenfor angives der om der gives tilladelse til at foto/film taget af dig må benyttes af Kjelsø lejren.

 Leder
 Ungleder
 Køkkenhjælper
 Forælder/Andet

Her kan noteres hvis du gerne vil byde ind på en given opgave, f.eks. andagt, bibeltime gennemgang, løbsansvarlig e.l.

 Ja, mine kontaktoplysninger må medtages på en intern lederliste til denne lejr
 Nej, jeg ønsker ikke at mine kontaktoplysninger medtages på en intern lederliste

Pga. EUs persondata forordning, skal vi spørge om tilladelse til at opbevare og bruge disse oplysnigerne, som selvfølgelig foregår i fuld fortrolighed.

 Ja - Kjelsø må opbevare mine oplysninger i 5 år
 Nej - Jeg ønsker ikke at mine oplysninger gemmes efter sommerlejrene er afviklet i år